Evitare portletMeniu portlet

 

Prin intermediul acestei platforme aveţi acces la suporturile dumneavoastră de curs şi la programele de şcolarizare.

Sistemul vă oferă posibilitatea să vizualizaţi materialele de curs puse la dispoziţie de către profesorii dumneavoastră precum şi să participaţi la cursuri interactive alături de colegii sau profesorii dumneavoastră, la conferinţe web, chaturi şi forumuri de discuţii. Aveţi la dispoziţie wiki-uri, bloguri, spaţii de lucru în echipă şi clase virtuale.

Planurile de învăţământ, precum şi conturile de utilizatori sunt corelate cu Sistemul de Management al Şcolarităţii (UMS).

Exemplu de autentificare:

Cont: 2750216232323 (CNP-ul dvs.)

Parolă: 2750216232323 (CNP-ul dvs.)

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
Dezvoltare regională prin educaţie flexibilă şi deschisă. Implementarea unei platforme de e-learning la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
*Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României